Styrelsen

Styrelsen 2022 består av:

Ordförande: Fredrik Hygren

Vice Ordförande: Max Kjellsson

Sekreterare: Roger Karlsson

Kassör: Pierre Hygren

Ledamöter: Kristian Palmqvist, Max Kjellson och Bengt Andersson

Suppleanter : 1:a suppleant Mattias Ryler 2:a suppleant Jonas Schiller

Revisorer : Joakim Aula + Andreas Laxholm

Valberedning:

Valda tjänster utanför styrelsen:

Förrådsansvarig: Vakant

SBF Ansvarig: Roger Karlsson

Miljöskyddsombud: Roger Karlsson, Stefan Werner

IT Ansvarig: Fredrik Hygren

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.