Regler

Policy för fordon och trafik på Osdals terräng bana.

Fordon:

1. Allmänt:
Samtliga fordon skall följa nedan ställda krav.
Högsta tillåtna tjänstevikt är 3,5 ton.
Förare skall ha för fordonstypen giltigt körkort eller förarbevis.
Motordrivna leksaker för barn är förbjudna, detta gäller även elektriska fordon dä körområdet är en direkt olämplig plats för lek med sådana.

2. Försäkring:
Samtliga fordon skall vara Försäkrade med minst trafikförsäkring eller motsvarande, detta skall kunna styrkas med försäkringsbevis.

3. Registrering:
Fordonet skall vara i trafik, avställda fordon tillåts ej.
Fordonet skall gå att identifiera m h a registreringsskylt med överensstämmande chassinummer.

4. Trafiksäkerhet:
Endast sittplatser avsedda för persontransport får användas, passagerare på t ex pickupflak är förbjudet.
Samtliga sittplatser bör vara försedda med bälten.
Passagerarutrymmet skall vara så utformat att passagerare inte kan komma i kontakt med vassa föremål t ex från bortskurna eller skadade karosseridelar.
Fordonet skall ha fungerande bromsar. Styrinrättning och fjädring skall vara hel.
Öppna fordon skall vara försedda med störtbåge/bur, undantaget fordon i originalutförande.

5. Terränghjulingar: (ATV är inte tillåtna tillsvidare)
Förare och passagerare skall bära hjälm.
Fordonet bör vara utrustat med vimpel
Förare skall ha för fordonstypen giltigt körkort:
MC =A körkort. Terrängskoter = körkort eller traktorkort utfärdat före 1/1 2000 eller ett speciellt förarbevis för terrängskoter. Traktor = Traktorkort eller körkort.


Körning:

1. Allmänt:
All körning skall ske på ett ansvarsfullt sätt. Högsta rekommenderade hastighet är 30Km/h på hela området. All körning sker på egen risk.

2. Område:
All körning skall ske på anvisat område, om frikörning är tillåten är föraren skyldig att känna till områdets yttergränser.
Avspärrningar, skyltar och övriga anvisningar skall respekteras. Körning på banvall är absolut förbjuden, likaså vinschning i kontaktledningsstolpar.

3. Miljö:
Körning skall ske på sådant sätt att onödiga markskador ej uppstår. Om utsläpp av miljöfarligt ämne t ex olja skett skall detta omedelbart saneras, om föraren inte själv har resurser att genomföra detta på ett tillfredsställande sätt skall träffledningen underrättas.
Undvik att skada träd, använd textilband vid vinschning och kör inte medvetet emot trädstammar.
Snökedjor får ej användas vid barmark.


Ändringar:
Rev A: Första utgåvan
Rev B: Totalvikt ändrad till tjänstevikt i punkt 1 Fordon

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.