Nyheter – november 2020
Nyheter – april 2019
Nyheter – januari 2018
Nyheter – augusti 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – januari 2017

Kallelse till Årsmöte 2018

Publicerad fredag 5 jan 2018, 08:18

Kallelse till årsmöte 2018

Onsdagen den 31 januari klockan 18.00, Lages Motel, Kornellgatan 2, 50731 Borås

Till mötet gäller följande förslag till dagordning.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av justerare tillika rösträknare att tillsammans med ordförande justera årsmötets protokoll.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Frågan om mötets utlysande i enlighet med stadgarna.
 7. Framläggande av verksamhetsberättelse.
 8. Framläggande av revisionsberättelse.
 9. Ekonomisk redovisning.
 10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
 11. Fastställande av medlemsavgift för 2018.
 12. Inkomna motioner.
 13. Val av styrelse enligt följande:

Ordförande 1 år nyval.

Vice ordförande 1 år nyval.

Sekreterare 2 år nyval.

Ledamöter 3 st 1 år nyval. (varav 1 ledamot är SBF admin)

Suppleanter 2 st 1 år nyval.

 1. Val av två revisorer, 1 år nyval.
 2. Val av IT ansvarig, 1 år nyval.
 3. Val av två personer till valberedningen, varav en är sammankallande, 1 år nyval.
 4. Val av 2 st miljöskyddsombud, 3 år nyval.
 5. Presentation av tilltänkta träffar, tillfällen för tävling, träning samt klubbkörningar 2018.
 6. Förslag till datum för medlemsmöte, onsdagen 21/2-2018 klockan 18.00.
 7. Övriga frågor.
 8. Mötets avslutande.

Borås Jeep Klubb

Box 22089, 504 11 Borås

www.borasjeepklubb.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.